Netwerk

Organisaties die zich met onderzoek, beleid en/of hervorming bezighouden

EPEA EUROPE
The European Prison Education Association is an organisation made up of prison educators, administrators, governors, researchers and other professionals whose interests lie in promoting and developing education and related activities in prisons throughout Europe in accordance with the recommendations of the Council of Europe. EPEA is recognised by the Council of Europe as a Non-Governmental Organisation (NGO).

EUROPEAN PRISON EDUCATION ASSOCIATION – NETHERLANDS

De EPEA-NL is de Nederlandse afdeling van de EPEA (European Prisoners Education Association) met leden uit de disciplines onderwijs, kunstzinnige vorming, bibliotheek en sport. Wij willen educatie in de breedste zin van het woord promoten door de samenwerking van deze disciplines te bevorderen o.a. door gezamenlijk projecten op te zetten en aan onze leden de mogelijkheid te geven zichzelf te ontwikkelen.

RESTORATIVE JUSTICE NEDERLAND

De stichting Restorative Justice Nederland (RJN) is het innovatie- en kenniscentrum voor herstelrecht en herstelgericht werken. Zij richt zich op het strafrecht en op andere gebieden waar herstelgericht werken meerwaarde heeft. Restorative justice of herstelrecht beoogt de betrokkenen zelf te laten (mee)beslissen over wat er moet gebeuren na een delict of conflict.

NEDERLANDS STUDIECENTRUM CRIMINALITEIT EN RECHTSHANDHAVING 
Het NSCR is in Amsterdam gevestigd en beweegt zich vanuit een fundamentele en interdisciplinaire onderzoeksoriëntatie op het snijvlak van theorie, praktijk en beleid. Het NSCR stelt zich de onderstaande doelen om een rol van betekenis te spelen in het nationale en internationale wetenschappelijk onderzoek op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving.

PRISON REFORM TRUST
THE STATE OF OUR PRISONS IS A FAIR MEASURE OF THE STATE OF OUR SOCIETY. THE PRISON REFORM TRUST WORKS TO ENSURE THEY ARE JUST, HUMANE AND EFFECTIVE.

PRISON EDUCATION TRUST
Prisoners’ Education Trust (PET) is a charity working across 125 prisons in England and Wales to help people in prison to achieve their potential through learning.

INSTITUTE FOR CRIMINAL POLICY RESEARCH
Since its foundation, the aims of the Centre have been to conduct research into prisons and imprisonment; to develop and disseminate a body of knowledge about the principles on which the use of imprisonment should be based; and to inform improvements in prison policies and practice, within a human rights framework.

EMMA

“EMMA biedt oplossingen voor actuele maatschappelijke vraagstukken van overheden, ngo’s, bedrijven en burgers. Analyse, strategie en uitvoering. Op het snijvlak van beleid, communicatie en organisatie. EMMA voert onderzoek uit naar veiligheidsperceptie, misdaad en criminaliteit. We analyseren opinievorming. We adviseren over de rol die bestuur en beleid kan spelen in het publieke debat. En het liefst brengen we die adviezen zelf in de praktijk.”

DE STAAT VAN JUSTITIE

De Staat van Justitie geeft een frisse inkijk in ons rechtssysteem en aanverwante domeinen. Het geeft visueel antwoord op de vraag hoe we omgaan met de conflicten die we met elkaar hebben.

 

ORGANISATIES DIE ZICH MET KUNST EN/OF ONDERWIJS MBT DETENTIE BEZIGHOUDEN 

TAAK

TAAK is een collectief dat kunstprojecten in het publieke domein initieert en in opdracht ontwikkelt en produceert.

CLICK F1

Click F1 ontwikkelt en implementeert educatieprogramma’s en concepten voor sociaal maatschappelijke organisaties, overheden en onderwijsinstellingen die zich met volle overtuiging inzetten voor het welzijn, de ontwikkeling en de opvoeding van kinderen en jongeren.

 

 

 Sam Huff Womens Jersey